Plànols

Cal Duc, La Nena, La Nina i La Nana

Cal Duc, La Nena, La Nina i La Nana

plànol planta baixa

Cal Duc, La Nena, La Nina i La Nana

Cal Duc, La Nena, La Nina i La Nana

plànol planta primera

Cal Duc, La Nena i La Nina

Cal Duc, La Nena i La Nina

plànol planta baixa

Cal Duc, La Nena i La Nina

Cal Duc, La Nena i La Nina

plànol planta primera

Cal Duc, La Nena

Cal Duc, La Nena

plànol planta baixa

Cal Duc, La Nena

Cal Duc, La Nena

plànol planta primera

Cal Duc, La Nina

Cal Duc, La Nina

plànol planta baixa

Cal Duc, La Nina

Cal Duc, La Nina

plànol planta primera

Cal Duc, La Nana

Cal Duc, La Nana

plànol planta baixa

Cal Duc, La Nana

Cal Duc, La Nana

plànol planta primera